Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Aroon & Aroon Oscillator
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Aroon & Aroon Oscillator

20/10/2023

3,633 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Aroon & Aroon Oscillator (AROON)

  1. Định Nghĩa: Chỉ báo Aroon (Aroon Up và Aroon Down) cố gắng xác định xem một công cụ tài chính (chẳng hạn như một cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ) đang theo xu hướng hay không và mức độ mạnh của xu hướng đó. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu được liệu thị trường đang trong giai đoạn tăng giá, giảm giá hay đang giao động trong phạm vi hẹp. Chỉ báo này dao động trong khoảng -100 và +100 với đường ở giữa là 0. Một xu hướng tăng sẽ xuất hiện khi chỉ báo này dương và một xu hướng giảm xuất hiện khi chỉ báo này âm.


  2. Công thức: 

  Dưới đây là cách tính Aroon và Aroon Oscillator:

  • Aroon Up (AROON_UP): Chỉ số Aroon Up đo lường thời gian kể từ khi giá trị cao nhất (đỉnh) gần nhất trong một khoảng thời gian được xác định (thường là 14 phiên giao dịch gần đây) đã xuất hiện (periods_from_hh). Chỉ số này được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm của số phiên từ đỉnh gần nhất so với tổng số phiên trong khoảng thời gian đó.

  AROONUP=scalar(1periodsfromhhlength)AROON_{UP} = scalar *(1-\frac{periods_{}from_{}hh}{length})

  • Aroon Down (AROON_DN): Tương tự như Aroon{UP} = scalar n Down đo lường thời gian kể từ khi giá trị thấp nhất (đáy) gần nhất đã xuất hiện trong khoảng thời gian xác định (periods_from_ll). Chỉ số này cũng được tính bằng tỷ lệ phần trăm của số phiên từ đáy gần nhất so với tổng số phiên trong khoảng thời gian đó.

  AROONDN=scalar(1periodsfromlllength) AROON_{DN} = scalar *(1-\frac{periods_{}from_{}ll}{length})

  • Aroon Oscillator (AROON_OSC): Đây là sự khá{DN} = scalar n Up và Aroon Down. Nó thể hiện khoảng cách thời gian giữa đỉnh gần nhất và đáy gần nhất trong khoảng thời gian xác định.

  AROONOSC=AROONUPAROONDN AROON_{OSC} = AROON_{UP} - AROON_{DN}

  • scalar: là hệ số để tăng giá tr{OSC} = AROONroon, mặc định là 100.
  • length: độ dài kỳ tính toán. Mặc định là 14.


  3. Cách sử dụng:

  • Các giá trị gần 100 cho thấy xu hướng mạnh. Các giá trị gần 0 cho thấy xu hướng yếu. Nếu Aroon Up đạt mức 100 và duy trì tương đối gần với mức đó trong khi Aroon Down ở gần mức 0, đó là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng giá mạnh. Ngược lại, nếu Aroon Down ở gần mức 100, Aroon Up ở gần mức 0, đó là dấu hiệu xác nhận xu hướng giảm mạnh.
  • Khi Aroon Up (AROON_UP) vượt qua Aroon Down (AROON_DN) và Aroon Oscillator (AROON_OSC) tăng lên, đây có thể là tín hiệu mua. Trạng thái này cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
  • Khi Aroon Down (AROON_DN) vượt qua Aroon Up (AROON_UP) và Aroon Oscillator (AROON_OSC) tăng lên, đây có thể là tín hiệu bán. Trạng thái này cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm giá mạnh mẽ.
  • Nếu Aroon Oscillator (AROON_OSC) gần giá trị 100 hoặc -100, điều này có thể chỉ ra một xu hướng mạnh. Khi AROON_OSC tiệm cận 100, thị trường có xu hướng tăng, trong khi khi tiệm cận -100, thị trường có xu hướng giảm.


  Khi cả hai chỉ báo đều dưới mức 50, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đang hợp nhất. Thị trường đang đi ngang vì cả xu hướng tăng và giảm đều không rõ ràng. Các nhà giao dịch có thể theo dõi các điểm phá vỡ, cũng như sự giao nhau của các đường Aroon tiếp theo để xác định giá sẽ đi theo hướng nào.


  Nhớ rằng, Aroon không dự đoán giá trị tương lai, mà chỉ cung cấp thông tin về xu hướng hiện tại và độ mạnh của nó. Nên luôn kết hợp với các chỉ báo và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.
  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang