QM Capital
Tổng số 78 bài viết
22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này giúp xác định xem giá có xu hướng lệch về một hướng (lệch phải ...

22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật Variance

Chỉ báo "Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một công cụ thống kê sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động của giá trị của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể sử dụng phương sai trong thống kê.

22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật Z Score

Z-score, còn được gọi là điểm chuẩn, là một đo lường thống kê giúp chúng ta hiểu cách một điểm dữ liệu tương quan với giá trị trung bình (mean) của một nhóm dữ liệu. Nó đo lường sự khác biệt giữa một điểm dữ liệu cụ thể và giá ...

22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật Vortex

Chỉ báo Vortex là một công cụ giúp đo lường và theo dõi sự biến động của thị trường, cụ thể là sự biến động tích cực và tiêu cực của xu hướng giá. Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào những năm 2000, chỉ báo này ...

22/11/2023

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (PSAR), còn được gọi là Parabolic SAR (Stop and Reverse), là một chỉ báo cho biết xu hướng đảo chiều của thị trường. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder trong cuốn sách “Khái ...

22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật True Range

True Range (TR) là một chỉ số trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng để đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. True Range thường được sử dụng trong việc tính toán chỉ báo Average True Range (ATR), một chỉ ...

22/11/2023

Chỉ báo kỹ thuật Mass Index

Mass Index là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định sự thay đổi trong biên độ giá của một tài sản. Đây là một chỉ báo đo lường biến động không có hướng, sử dụng dải giá High-Low để xác định sự đảo chiều ...

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Công Nghệ Tài Chính QM Capital
QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
©2023 All right reserved
Về đầu trang