Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku Kinkō Hyō
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku Kinkō Hyō

16/10/2023

3,970 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku Kinkō Hyō - Mây Ichimoku


  1. Định Nghĩa: Đám mây Ichimoku là một loại biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hiển thị hỗ trợ và kháng cự, động lượng và xu hướng. Chỉ báo Ichimoku Cloud, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp trong phân tích chứng khoán . Là một phương pháp phân tích kỹ thuật của Nhật Bản. Ichimoku gồm có 5 thành phần, 2 trong số 5 thành phần tạo thành một bộ phận giống đám mây nên các nhà giao dịch thường gọi chỉ báo này là Mây Ichimoku.
  2. Công Thức: Công thức tính Ichimoku Cloud bao gồm một loạt các thành phần, bao gồm các đường trung bình di động và đường chứng tỏ hỗ trợ/kháng cự.


  Dưới đây là công thức cụ thể để tính toán các thành phần chính của Ichimoku Cloud:


  Đường Tenkan-sen: hay còn được gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và thấp nhất trong N_tenkan phiên (mặc định là 9 trên QMC Trading App) rồi chia tất cả cho 2. Từ đường này người ta dễ dàng tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều:

  Tenkansen=HighestHigh+LowestLow2(trong N tenkan phieˆn)Tenkan - sen = \frac{HighestHigh + LowestLow}{2} \text{(trong N tenkan phiên)}

  Trong đó: 

  • HighestHigh là giá cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • LowestLow là giá thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian.


  Đường Kijun-sen: hay còn gọi là đường cơ sở, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong N_kijun phiên (mặc định là 26 trên QMC Trading App) và chia kết quả cho hai. Đường này đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ:

  Kijunsen=HighestHigh+LowestLow2(trong N kijun phieˆn)Kijun - sen = \frac{HighestHigh + LowestLow}{2} \text{(trong N kijun phiên)}

  Trong đó: 

  • HighestHigh là giá cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • LowestLow là giá thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian.


  Đường Senkan Span A: Khoảng Senkan A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai. Đường này thông thường được vẽ về phía trước N_Kijun phiên. Đường này tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai:

  SenkanSpanA=Tenkansen+Kijunsen2SenkanSpanA =\frac{Tenkan - sen + Kijun - sen}{2}

  Đường Senkan Span B: Khoảng Senkan B, hoặc nhịp dẫn đầu B, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong N_Senkan phiên (mặc định là 52 trên QMC Trading App) rồi chia cho hai. Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường Senkan Span B tạo thành cạnh khác của kumo được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai:

  SenkanSpanB=HighestHigh+LowestLow2(trong N Senkan phieˆn)SenkanSpanB= \frac{HighestHigh + LowestLow}{2} \text{(trong N Senkan phiên)}

  Trong đó: 

  • HighestHigh là giá cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • LowestLow là giá thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian.


  Đường Chikou Span: Khoảng chikou, hoặc khoảng thời gian trễ, là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên. Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có:

  ChikouSpan=CloseChikouSpan = Close

  Trong đó: 

  • Close là giá đóng của thời điểm hiện tại.


  => Khi chỉ báo ngắn hạn - TenkanSen, tăng trên chỉ báo dài hạn - KijunSen, xu hướng chứng khoán thường là tích cực. Khi TenkanSen giảm xuống dưới KijunSen, xu hướng chứng khoán thường là tiêu cực.


  3. Công Dụng

  Nhận định thị trường - xác định xu hướng:

  • Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku.
  • Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku 
  • Không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku.
  • Tìm ra xu hướng của giá
  • Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
  • Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
  • Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.


  + Khi Senkan A đang tăng và trên Senkan B, xu hướng tăng đang mạnh lên. 

  + Khi Senkan A đang giảm và bên dưới Senkan B, xu hướng giảm đang mạnh lên.

  + Tín hiệu mua được củng cố khi Tenkan Sen vượt lên trên Kijun Sen trong khi Tenkan Sen, Kijun Sen và giá đều ở trên đám mây.

  + Tín hiệu bán được củng cố khi TenKan Sen cắt xuống dưới Kijun Sen trong khi Tenkan Sen, Kijun Sen và giá đều nằm dưới đám mây.
  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang