Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ Báo BRAR
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Chỉ Báo BRAR

20/09/2023

3,001 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Chỉ Báo BRAR


  1. Định nghĩa:

  Chỉ báo BRAR (Buy and Sell Relativity Index) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật dùng để đánh giá tình hình mua và bán trên thị trường chứng khoán. Nó sử dụng hai chỉ số, AR (Popularity Index) và BR (Willingness Index), để xác định mức độ sự quan tâm của nhà đầu tư đối với việc mua và bán cổ phiếu.


  Chỉ số AR dựa trên giá mở cửa của ngày, tức là so sánh giá thị trường của ngày đó với giá cao nhất và thấp nhất của ngày, và vị trí giá mở cửa trong giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định phản ánh tâm trạng mua bán trên thị trường.


  Chỉ số BR dựa trên giá đóng cửa của ngày hôm trước, được so sánh với giá cao nhất và thấp nhất của ngày, và phản ánh mức độ ý nguyện mua bán trên thị trường thông qua vị trí giá đóng cửa trong giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.  2. Công thức:

  Chso^ˊAR=SUM(HO,N)SUM(OL,N)100Chỉ số AR=\frac{SUM(HO, N)}{SUM(OL, N)}*100

  Chso^ˊBR=SUM(HCY,N)SUM(CYL,N)100Chỉ số BR=\frac{SUM(HCY, N)}{SUM(CYL, N)}*100

  Chso^ˊBRAR=Chso^ˊARChso^ˊBRChỉ số BRAR = Chỉ số AR - Chỉ số BR


  Trong đó:

  • HO:  sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá mở của phiên giao dịch. Điều này cho biết mức độ tăng giá từ giá mở đến giá cao nhất trong phiên.
  • OL: sự chênh lệch giữa giá mở và giá thấp nhất của phiên giao dịch. Điều này cho biết mức độ giảm giá từ giá mở đến giá thấp nhất trong phiên.
  • N: Số kỳ được sử dụng để tính toán, thường là 26, QMC Trading App cũng mặc định chỉ số này là 26.
  • SUM: Tổng chỉ số được tính theo N kỳ
  • HCY: sự chênh lệch giữa giá cao nhất của phiên trước và giá đóng cửa của phiên hiện tại. Nếu giá trị của HCY là âm (nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá cao nhất của phiên trước), thì các giá trị âm sẽ được đặt thành 0. Điều này để loại bỏ các giá trị không hợp lệ trong việc tính toán.
  • CYL là sự chênh lệch giữa giá đóng cửa của phiên trước và giá thấp nhất của phiên hiện tại. Nếu giá trị của CYL là âm (nghĩa là giá thấp nhất của phiên hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước), thì các giá trị âm sẽ được đặt thành 0.

  3. Cách sử dụng:

  • Thứ nhất, chỉ số BRAR tập trung xung quanh mức 100. Khi BR xung quanh 100, nó cho thấy tâm trạng thị trường hoàn toàn trong trạng thái cân bằng rất cao. (BR=100 là đường cân bằng của sức mạnh dài hạn và ngắn hạn)
  • Thứ hai, khi BRAR bắt đầu dao động, nó sẽ tăng lên 200, 300 và 400, và đồng thời cũng sẽ giảm xuống 80, 60 và 40, điều này cho thấy BRAR thúc đẩy giá cổ phiếu tăng hoặc giảm từ xung quanh mức 100.
  • Thứ ba, khi BRAR tăng, giá cổ phiếu thông thường sẽ tăng trong một khoảng thời gian, và khi BRAR giảm, giá cổ phiếu thông thường sẽ giảm trong một khoảng thời gian.
  • Thứ tư, điểm đảo chiều của BRAR cho thấy hướng chuyển đổi giữa dài hạn và ngắn hạn của giá cổ phiếu. Do đó, điểm đảo chiều của BRAR được sử dụng để đánh giá hướng dẫn giá cổ phiếu ở mọi cấp độ.
  • Thứ năm, chỉ số tâm trạng AR, nằm giữa 80 và 100, có thể ổn định; nếu quá cao, có thể giảm; nếu quá thấp, có thể phục hồi. Chỉ số ý nguyện BR, nằm giữa 70 và 150, có thể ổn định; nếu nó trên 300, có thể điều chỉnh ngược; nếu nó dưới 50, có thể phục hồi.
  • Thứ sáu, khi cả chỉ số AR và BR cùng tăng mạnh, điều này có nghĩa là đỉnh giá cổ phiếu đang tiến đến, và nên thu lời.
  • Thứ bảy, BR giảm từ một điểm cao trên 150 xuống dưới mức 50. Khi BR thấp hơn AR, đây là một điểm mua tốt.
  • Thứ tám, khi BR tăng nhanh và AR ổn định, nên bán trong các đợt tăng giá và đóng vị thế kịp thời.
  • Thứ chín, khi BR đã giảm từ đỉnh về 1-2 lần, nếu không có tín hiệu cảnh báo trong AR, bạn nên mua trong các đợt giảm giá.
  • Thứ mười, khi BR thấp hơn AR và chỉ số ở dưới 100, bạn có thể xem xét mua trong các đợt giảm giá. (Khi chỉ số AR và chỉ số BR nằm ở vị trí tương đối cùng một lúc, và chỉ số AR đột ngột đâm qua chỉ số BR từ trên xuống dưới, bạn có thể chọn mua trong các đợt giảm giá.)
  • Thứ mười một, nếu chỉ số BR tăng mạnh, nhưng chỉ số AR không tăng theo, mà đang trong trạng thái ổn định hoặc thậm chí giảm nhỏ, bạn có thể chọn bán trong các đợt tăng giá.

  Lưu ý: Mặc dù chỉ số BRAR không phù hợp để bắt đáy lớn, nhưng có thể linh hoạt sử dụng để bắt đáy cục bộ, đặc biệt là phù hợp để mua vào lúc phục hồi.


  Một chỉ số kỹ thuật đơn lẻ không thể đánh giá chính xác thị trường chứng khoán. Nó phải được phân tích kết hợp với xu hướng thị trường cổ phiếu, tin tức và cơ bản của cổ phiếu cùng với các chỉ số kỹ thuật khác.
  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang