Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Midprice
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Midprice

11/10/2023

3,675 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Midprice

  1. Định Nghĩa: Midprice trong chứng khoán được định nghĩa là "Giá giữa" hoặc "Giá trung bình giữa". Đây là giá trung bình giữa giá mua và giá bán của một tài sản tài chính tại một thời điểm cụ thể. "Midprice" hoặc "Giá giữa" thường được sử dụng để xác định giá trung tâm để thực hiện giao dịch hoặc để theo dõi xu hướng chung của giá cả. Thường được sử dụng để giao dịch và theo dõi biến động ngắn hạn..


  2. Công thức: Công thức tính Midprice như sau:


  Midprice=Bid+Ask2Midprice = \frac {Bid + Ask} {2} 


  Trong đó:


  • Midprice là giá trị của chỉ báo Midprice tại thời điểm cụ thể.
  • Bid là giá mua (bid) của một khoảng thời gian cụ thể.
  • Ask là giá bán (ask) của một khoảng thời gian cụ thể.


  Chỉ báo Midprice là một giá trung bình đơn giản giữa giá mua và giá bán. Nó thường được sử dụng để xác định mức giá trung bình nằm giữa giá mua và giá bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư nhận biết sự biến đổi trong biên độ giá và tìm kiếm các tín hiệu mua bán dựa trên mức giá trung bình này.


  3. Cách sử dụng: 

  • Midprice là giá trung bình giữa giá mua và giá bán của một tài sản tài chính tại một thời điểm cụ thể.
  • Đây là một con số cụ thể tại một thời điểm nhất định và thay đổi theo sự biến đổi của giá giá mua và bán.
  • Midprice thường được sử dụng để xác định giá trung tâm để thực hiện giao dịch hoặc để theo dõi biến động giá trong thời gian ngắn.


  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang