Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index

02/10/2023

5,022 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Money Flow Index (MFI) 

  1. Định nghĩa

  Chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán trên thị trường. Điều này được thực hiện thông qua việc phân tích cả giá và khối lượng giao dịch. Công thức tính MFI tạo ra một giá trị sau đó được biểu đồ thành một đường chạy trong khoảng từ 0-100, biến nó thành một chỉ báo dao động. Khi MFI tăng, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực mua. Khi MFI giảm, điều này cho thấy sự gia tăng của áp lực bán. Money Flow Index có thể tạo ra một số tín hiệu, đặc biệt là: điều kiện mua quá mua và bán quá bán, sự phân kỳ và xu hướng đảo chiều.  2. Cách tính toán

  Có bốn bước riêng biệt để tính chỉ số Money Flow Index. Dưới đây là ví dụ cho MFI 14 ngày:

  B1: Tính Giá Trung Bình

  HLC3=High+Low+Close3HLC3 = \frac{High+Low+Close}{3}


  B2: Tính Lượng Tiền Gốc (Raw Money Flow)

  RMF=HLC3VolumeRMF = HLC3*Volume


  B3: Tính Tỷ Lệ Lượng Tiền (Money Flow Ratio)

  MFR=RMF+RMFMFR = \frac{RMF+}{RMF-}

  • RMF+ (Lượng Tiền Dương) được tính bằng cách cộng tổng Lượng Tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian “length” (độ dài) khi Giá Trung Bình cao hơn Giá Trung Bình của ngày trước đó.
  • RMF- (Lượng Tiền Âm) được tính bằng cách cộng tổng Lượng Tiền của tất cả các ngày trong khoảng thời gian “length” (độ dài) khi Giá Trung Bình thấp hơn Giá Trung Bình của ngày trước đó.
  • Mặc định giá trị “length” (độ dài) là 14 kỳ.


  B4: Tính Chỉ Số Money Flow (Money Flow Index)

  MFI=1001001+MFRMFI = 100 - \frac{100}{1 + MFR} 


  Về cơ bản, chỉ số Money Flow Index (MFI) tương tự với chỉ số Relative Strength Index (RSI). RSI là một chỉ báo dẫn đầu được sử dụng để đo động lực. MFI cơ bản là RSI nhưng có thêm yếu tố khối lượng. Do tương đồng với RSI, MFI có thể sử dụng một cách rất giống.


  3. Cách sử dụng

  Các Tín Hiệu Cần Chú Ý:

  Quá Mua/Quá Bán: Khi đà tăng của giá và đà tăng của động lực xảy ra nhanh chóng và đạt đến một mức đủ cao, chứng khoán sẽ được coi là quá mua. Ngược lại, khi giá và động lực giảm đủ xa, chúng có thể được coi là quá bán. Thuộc về vùng quá mua truyền thống bắt đầu ở trên 80 và vùng quá bán bắt đầu ở dưới 20. Tuy nhiên, các giá trị này có tính chất tương đối và một nhà phân tích kỹ thuật có thể thiết lập ngưỡng tùy ý.


  Divergence (Phân kỳ): Phân kỳ MFI xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá chỉ ra và những gì MFI đang chỉ ra. Sự khác biệt này có thể được hiểu là dấu hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra. Cụ thể có hai loại phân kỳ:

  • Bullish Divergence MFI: Khi giá tạo đỉnh mới nhưng MFI lại tạo đỉnh thấp hơn.


  • Bearish Divergence MFI: Khi giá tạo đáy mới nhưng MFI lại tạo đáy cao hơn.


  Xu Hướng Đảo Chiều (Failure Swings): Xu hướng đảo chiều là một sự kiện có thể dẫn đến đảo chiều giá. Điều cần nhớ về xu hướng đảo chiều là chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào giá và hoàn toàn dựa vào MFI. Xu hướng đảo chiều bao gồm bốn bước và được xem xét là cơ hội mua (bullish) hoặc cơ hội bán (bearish).

  a, Xu Hướng Bullish Divergence MFI:

  • MFI giảm xuống dưới 20 (được coi là quá bán).
  • MFI tăng lên trên 20.
  • MFI rút lại nhưng vẫn ở trên 20 (vẫn trên mức quá bán).
  • MFI bứt phá lên trên đỉnh trước đó.


  b, Xu Hướng Bearish Divergence MFI:

  • MFI tăng lên trên 80 (được coi là quá mua).
  • MFI rớt xuống dưới 80.
  • MFI tăng lên một chút nhưng vẫn dưới 80 (vẫn dưới mức quá mua).
  • MFI giảm thấp hơn đáy trước đó.


  Giá của công cụ tài chính và mối quan hệ với động lực là một số liệu quan trọng đối với bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào. Vì vậy, chỉ số Money Flow Index (MFI) có thể là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Tuy nhiên, MFI không nên được sử dụng một mình như là nguồn tín hiệu hoặc thiết lập giao dịch duy nhất. MFI có thể được kết hợp với các chỉ báo và phân tích biểu đồ khác để tăng tính chính xác và đánh giá rủi ro một cách chi tiết.


  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang