Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo Fibonacci's Weighted Moving Average
QM Capital

Chỉ báo Fibonacci's Weighted Moving Average

13/10/2023

4,356 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo Fibonacci's Weighted Moving Average (FWMA) 

  1. Định Nghĩa: Trong phân tích kỹ thuật, chỉ báo Fibonacci's Weighted Moving Average (FWMA) là một dạng biến thể của chỉ báo Moving Average (MA) thông thường. FWMA sử dụng trọng số Fibonacci để tính trung bình di động, trong đó các con số trong dãy Fibonacci được sử dụng để tạo ra các trọng số khác nhau cho các giá đóng cửa của tài sản hoặc công cụ tài chính. Chỉ báo FWMA nhấn mạnh các giá trị gần đây hơn bằng cách sử dụng trọng số lớn hơn cho chúng. Điều này có thể giúp giảm thiểu tác động của các giá cũ hơn và tạo ra một chỉ báo linh hoạt hơn trong việc theo dõi xu hướng và tín hiệu giao dịch.  2. Công thức: Chỉ báo Fibonacci's Weighted Moving Average (FWMA) là một biến thể của Moving Average (MA) sử dụng trọng số Fibonacci để tính trung bình các giá quá khứ. Công thức chi tiết của FWMA được biểu diễn như sau:

  FWMA(t)=i=0NFibonacci(i)Close(ti)FWMA(t)=\sum_{i=0}^{N}Fibonacci(i)*Close(t−i)

  Trong đó:

  • FWMA(t) là giá trị của chỉ báo FWMA {i=0}^{N}Fibonacci(i)ố ngày (hoặc kỳ) mà bạn muốn tính FWMA. Mặc định trên QMC Trading App là 10 (độ dài).
  • Fibonacci(i) là số Fibonacci tại vị trí thứ i.
  • Close(t-i) là giá đóng cửa.


  3. Cách sử dụng: Chỉ số Fibonacci Weighted Moving Average (FWMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để định xu hướng và tín hiệu giao dịch. FWMA giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính trung bình di động dựa trên trọng số Fibonacci. Dưới đây là một số ý nghĩa cụ thể của chỉ số FWMA:

  Xác định xu hướng: FWMA có thể giúp xác định xu hướng của một tài sản hoặc thị trường. Khi FWMA tăng, điều này thường cho thấy xu hướng tăng giá đang diễn ra, và ngược lại, khi FWMA giảm, xu hướng giảm giá có thể đang xảy ra.

  Tín hiệu giao dịch: Crossover giữa FWMA và giá thường tạo ra các tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt qua FWMA từ dưới lên, có thể có tín hiệu mua (mua khi giá bắt đầu tăng sau một giai đoạn giảm). Khi giá cắt FWMA từ trên xuống, có thể có tín hiệu bán (bán khi giá bắt đầu giảm sau một giai đoạn tăng).

  Định vị điểm vào và ra khỏi thị trường: FWMA có thể hỗ trợ trong việc định vị điểm mua vào và điểm bán ra khỏi thị trường. Khi giá tiến gần FWMA và có dấu hiệu đảo chiều, đây có thể là cơ hội để thực hiện giao dịch.

  Lọc tín hiệu giả mạo: FWMA giúp làm mịn biến động ngắn hạn trong giá, giúp loại bỏ các tín hiệu giả mạo và tạo ra tín hiệu giao dịch có tính xác thực hơn.  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang