Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ Báo Kỹ Thuật Percentage Volume Oscillator
QM Capital

Chỉ Báo Kỹ Thuật Percentage Volume Oscillator

13/10/2023

3,108 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ Báo Kỹ Thuật Percentage Volume Oscillator (PVO)

  1. Định nghĩa:

  Chỉ báo "Percentage Volume Oscillator" (PVO) là một chỉ báo đo lường động lượng dựa trên khối lượng giao dịch của một tài sản tài chính. Nó giúp nhà giao dịch hiểu sự thay đổi trong khối lượng giao dịch của tài sản và cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên sự so sánh giữa hai giá trị trung bình di động trượt (EMA - Exponential Moving Average) của khối lượng giao dịch.  2. Cách Hoạt Động:

  Công thức chính của PVO dựa trên sự so sánh giữa hai giá trị EMA của khối lượng giao dịch. Các bước tính toán như sau:

  • B1: Tính toán EMA của khối lượng giao dịch với một khoảng thời gian ngắn (được xác định bởi đối số "fast").
  • B2: Tính toán EMA của khối lượng giao dịch với một khoảng thời gian dài hơn (được xác định bởi đối số "slow").
  • B3: Tính toán giá trị PVO:

  PVO=scalar(EMA(volume,fast)EMA(volume,slow))PVO=scalar*(EMA(volume, fast) - EMA(volume, slow))

  Các thành phần chính của PVO:

  • PVO: Giá trị Percentage Volume Oscillator.
  • Signal: Giá trị EMA của PVO với một khoảng thời gian xác định (được xác định bởi đối số "signal").

  Signal=EMA(PVO,length=signal)Signal = EMA(PVO, length=signal)

  • Histogram: Sự chênh lệch giữa giá trị PVO và giá trị Signal.

  Histogram=PVOSignalHistogram = PVO - Signal


  Trong đó:

  • Volume: Khối lượng giao dịch.
  • fast: Độ dài cho đường EMA nhanh. Mặc định trên QMC Trading App là 12 kỳ.
  • long: Độ dài cho đường EMA chậm. Mặc định trên QMC Trading App là 9 kỳ.
  • length=signal: Độ dài cho đường Signal. Mặc định trên QMC Trading App là 12 kỳ.  4. Cách sử dụng:

  Chiến Thuật Mua:

  • Tín hiệu Mua Cơ bản: Tín hiệu mua có thể được xem xét khi giá trị PVO vượt lên trên giá trị 0. Điều này có thể cho thấy có sự gia tăng trong khối lượng giao dịch so với khoảng thời gian trước đó.
  • Nếu giá trị PVO vượt lên trên giá trị 0 và histogram (sự khác biệt giữa PVO và đường tín hiệu) tăng lên, đây có thể là tín hiệu mua cơ bản bổ sung.
  • Nếu PVO tăng lên rất nhanh và đột ngột, bạn có thể xem xét mở một lệnh mua.


  Chiến Thuật Bán:

  • Tín hiệu Bán Cơ bản: Tín hiệu bán có thể được xem xét khi giá trị PVO xuống dưới giá trị 0. Điều này có thể cho thấy có sự suy giảm trong khối lượng giao dịch so với khoảng thời gian trước đó.
  • Nếu giá trị PVO xuống dưới giá trị 0 và histogram giảm, đây có thể là tín hiệu bán cơ bản bổ sung.
  • Nếu PVO giảm rất nhanh và đột ngột, bạn có thể xem xét mở một lệnh bán.


  Quản lý Rủi ro:

  • Stop-loss: Đặt một mức stop-loss để giới hạn lỗ nếu thị trường di chuyển ngược lại dự định của bạn.
  • Mục tiêu lời nhuận: Đặt mục tiêu lời nhuận để thu lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn.


  Backtesting và Tối ưu hóa: Luôn thử nghiệm chiến thuật trên dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng nó trong giao dịch thực tế. Tối ưu hóa các tham số của chiến thuật để tìm ra cấu hình tốt nhất cho tình huống cụ thể của bạn.


  Nhớ rằng, chỉ báo PVO chỉ là một phần trong chiến thuật giao dịch của bạn và không nên sử dụng độc lập. Hãy kết hợp nó với các phân tích khác và tuân thủ quản lý rủi ro để đảm bảo sự hiệu quả trong giao dịch.


  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang