Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

22/11/2023

4,759 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  1. Định nghĩa

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này giúp xác định xem giá có xu hướng lệch về một hướng (lệch phải hoặc lệch trái) so với phân phối chuẩn hay không.  2. Cách tính toán

  Rolling Skew được tính toán bằng cách thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Xác định một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period) được xác định bởi tham số "độ dài". Mặc định tham số này là 30 kỳ.

  Bước 2: Tại mỗi thời điểm, tính toán giá trị skewness (sự lệch) của phân phối giá đóng cửa trong khoảng thời gian cuộn chảy (“độ dài”). Skewness thể hiện mức độ lệch của phân phối so với một phân phối chuẩn:

  • Nếu giá trị skewness dương, thì có xu hướng lệch về phía lệch phải (phân phối lệch dương).
  • Nếu giá trị skewness âm, thì có xu hướng lệch về phía lệch trái (phân phối lệch âm).
  • Nếu giá trị skewness gần 0, thì phân phối có thể xem xét là gần với phân phối chuẩn.


  3. Cách sử dụng

  • Đo lường lệch của giá đóng cửa: Rolling Skew thường được sử dụng để đo lường mức độ lệch của giá đóng cửa so với một phân phối chuẩn. Giá trị skewness dương thường xu hướng đối xứng về phía lệch phải, trong khi giá trị skewness âm xu hướng đối xứng về phía lệch trái. Điều này có thể giúp nhà giao dịch hiểu được xu hướng và tính chất của dữ liệu giá.
  • Phát hiện sự biến động của giá trị lệch: Rolling Skew có thể sử dụng để xác định sự biến động của giá trị skewness theo thời gian. Sự thay đổi của giá trị skewness có thể cho thấy sự biến động trong phân phối giá và có thể được sử dụng để dự đoán các biến động tiềm năng trong tương lai.
  • Sử dụng trong chiến lược giao dịch: Rolling Skew có thể được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ, sự thay đổi của skewness có thể được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá.


  Lưu ý rằng giá trị skewness có thể thay đổi từ dương sang âm và ngược lại trong một khoảng thời gian cuộn chảy, do đó, cần phân tích kỹ lưỡng và kết hợp với thông tin khác để đưa ra quyết định giao dịch.


  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Variance

  Chỉ báo "Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một công cụ thống kê sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động của giá trị ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang