Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All
QM Capital

Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All

22/11/2023

3,632 lượt đọc

Mục lục

  Chỉ báo kỹ thuật Think or Swim Standard Deviation All


  1. Định Nghĩa: "Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng giao dịch phổ biến được phát triển bởi TD Ameritrade, cung cấp nhiều tính năng và công cụ phân tích cho người giao dịch chứng khoán.  2. Cách tính toán

  "Think or Swim Standard Deviation All" thường liên quan đến tính toán và hiển thị các đường đồ thị biểu diễn phân phối xác suất của giá cả hoặc chỉ số trong thị trường dựa trên độ lệch chuẩn (standard deviation). Nó giúp người giao dịch hình dung mức độ biến đổi của giá cả hoặc chỉ số dựa trên các mức độ độ lệch chuẩn khác nhau.


  Tính toán Linear Regression (LR): Chỉ báo trước tiên tính toán đường Linear Regression (LR) cho dãy giá đóng cửa (close). Điều này làm bằng cách sử dụng phương pháp tuyến tính để tìm một đường thẳng "tốt nhất" cho dãy số liệu giá. LR được tính toán để phù hợp với dữ liệu giá đóng cửa trong khoảng thời gian được xác định bởi length.

  Tính toán độ lệch chuẩn (STDEV): Sau đó, chỉ báo tính độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong cùng khoảng thời gian.

  Tính toán các mức độ biến động tiêu chuẩn: Với các giá trị độ lệch chuẩn tiêu chuẩn trong có sẵn (1, 2 và 3), chỉ báo tính toán các mức độ biến động tiêu chuẩn quyết định độ rộng của dải. Điều này thực hiện bằng cách cộng và trừ các bội số của độ lệch chuẩn vào đường Linear Regression trung tâm. Kết quả là danh sách các giá trị LOWER (thấp) và UPPER (cao) dựa trên mức độ biến động tiêu chuẩn. Ký hiệu của các đường này là:

  • TOS_STDEVALL_LR: Đường Think or Swim Standard Deviation All LINEAR - là đường hồi quy tuyến tính trung tâm không phải dải đã được cộng trừ các độ lệch chuẩn như các đường UPPER, LOWER.
  • TOS_STDEVALL_L_1: Đường Think or Swim Standard Deviation All LOWER với độ lệch chuẩn 1.
  • TOS_STDEVALL_L_2: Đường Think or Swim Standard Deviation All LOWER với độ lệch chuẩn 2.
  • TOS_STDEVALL_L_3: Đường Think or Swim Standard Deviation All LOWER với độ lệch chuẩn 3.
  • TOS_STDEVALL_U_1: Đường Think or Swim Standard Deviation All UPPER với độ lệch chuẩn 1.
  • TOS_STDEVALL_U_2: Đường Think or Swim Standard Deviation All UPPER với độ lệch chuẩn 2.
  • TOS_STDEVALL_U_3: Đường Think or Swim Standard Deviation All UPPER với độ lệch chuẩn 3.


  "Think or Swim Standard Deviation All" có thể cung cấp các đường đồ thị cho các mức độ độ lệch chuẩn như 1, 2, 3... và tùy chọn để hiển thị phân phối xác suất dựa trên các khoảng độ lệch chuẩn này. Người giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đánh giá mức độ biến đổi của thị trường, xác định ngưỡng rủi ro và tìm kiếm các điểm giao dịch tiềm năng dựa trên sự biến đổi của giá cả hoặc chỉ số.


  3. Cách sử dụng

  "Think or Swim Standard Deviation All" là một công cụ phân tích trong nền tảng giao dịch ThinkOrSwim, giúp người giao dịch hiểu rõ hơn về mức độ biến đổi và phân phối xác suất của giá cả hoặc chỉ số trong thị trường chứng khoán.


  Xác định Các Ngưỡng và Tín hiệu Giao dịch: Chỉ báo TOS STDEV All sẽ cung cấp các mức độ biến động tiêu chuẩn (STD) dựa trên đường Linear Regression trung tâm. Bạn có thể sử dụng các mức độ biến động này để xác định các ngưỡng giao dịch và tín hiệu.

  • Mua (Long) khi giá vượt qua mức UPPER STD: Nếu giá vượt qua một trong các mức độ biến động tiêu chuẩn UPPER STD, đây có thể là một tín hiệu mua. Điều này có thể biểu thị một đà tăng giá sắp tới.
  • Bán (Short) khi giá vượt qua mức LOWER STD: Nếu giá vượt qua một trong các mức độ biến động tiêu chuẩn LOWER STD, đây có thể là một tín hiệu bán. Điều này có thể biểu thị một đà giảm giá sắp tới.
  • Thận trọng (Wait) khi giá gần Linear Regression Center: Nếu giá gần với đường Linear Regression trung tâm và không vượt qua các ngưỡng STD, bạn có thể quyết định chờ đợi để tránh các giao dịch không chắc chắn.


  Chia sẻ bài viết

  Đăng ký nhận tin

  Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

  Bài viết liên quan

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

  Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

  Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Median

  Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Rolling Skew

  Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

  Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn ...

  22/11/2023

  Chỉ báo kỹ thuật Variance

  Chỉ báo "Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một công cụ thống kê sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động của giá trị ...

  Công Nghệ Tài Chính QM Capital
  QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
  ©2023 All right reserved
  Về đầu trang