Chỉ báo BRAR (Buy and Sell Relativity Index) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật dùng để đánh giá tình hình mua và bán trên thị trường chứng khoán. Nó sử dụng hai chỉ số, AR (Popularity Index) và BR (Willingness Index), để xác định mức độ sự quan tâm của nhà đầu tư đối với việc mua và bán cổ phiếu.
Awesome Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích biểu đồ giá. Chỉ báo này giúp người giao dịch đánh giá sự mạnh yếu của xu hướng và khả năng đảo chiều của thị trường. Nó dựa trên sự khác biệt giữa đường trung bình di chuyển dài hạn và đường trung bình di chuyển ngắn hạn.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định sự biến đổi của xu hướng và tình hình đảo chiều trong thị trường tài chính. MACD dựa trên sự so sánh giữa đường trung bình di chuyển ngắn hạn và đường trung bình di chuyển dài hạn của giá đóng cửa.
11
video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!