QM Capital
Tag: #Value Investing
Xem tất cả bài viết
Tổng số 3 bài viết

[P1] Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng

Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư được đề xuất bởi Benjamin Graham và sau này được phát triển bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett. Nền tảng của chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị thị ...

Công Nghệ Tài Chính QM Capital
QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
©2023 All right reserved
Về đầu trang