Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. [P3] Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng
QM Capital

[P3] Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng

06/03/2024

2,861 lượt đọc

Ứng dụng Python vào xây dựng chiến lược đầu tư giá trị định lượng – Phần III

Sau khi giới thiệu cơ bản về đầu tư giá trị định lượng và cách ứng dụng Python để phân tích và lựa chọn cổ phiếu trong Phần I Phần II. Phần III sẽ tập trung vào việc tăng cường lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhấn mạnh vai trò của chiến lược trong việc bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận. Sự kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính sẽ được thảo luận, cùng với việc đánh giá sâu sắc các trường hợp nghiên cứu từ các nhà đầu tư giá trị hàng đầu. Đồng thời, trong bài viết sẽ đề cập đến những hạn chế của phương pháp này và cách khắc phục thông qua sự cân nhắc kỹ lưỡng và chiến lược đầu tư linh hoạt. 


1. Quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư với chiến lược đầu tư giá trị định lượng

Quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư là những khía cạnh thiết yếu của đầu tư giá trị định lượng. Chúng giúp các nhà đầu tư bảo vệ vốn của mình và đạt được lợi nhuận ổn định hơn. Đây là cách những khái niệm này áp dụng cho đầu tư giá trị định lượng:

1.1. Quản lý rủi ro

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Phân bổ khoản đầu tư sang các lĩnh vực hoặc ngành khác nhau để giảm rủi ro các cổ phiếu hoặc lĩnh vực riêng lẻ ảnh hưởng đến danh mục đầu tư tổng thể. Sử dụng phân tích định lượng để xác định cổ phiếu với mức độ tương quan thấp, tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng với mức độ biến động tổng thể giảm.

Đánh giá rủi ro: Ứng dụng các mô hình định lượng như độ lệch chuẩn, beta, và phân tích VAR (Value at Risk) để đánh giá mức độ rủi ro của từng khoản đầu tư, từ đó quyết định quy mô vị thế phù hợp.

Bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ: Đặt mức giá định trước nhằm sẽ tự động bán cổ phiếu nhằm hạn chế khoản lỗ có thể xảy ra.

Quy mô vị thế: Phân bổ nhiều vốn hơn cho các cổ phiếu có rủi ro thấp hơn và ít vốn hơn cho những cổ phiếu có rủi ro cao hơn.

Học từ quá khứ: Nghiên cứu cách hoạt động của cổ phiếu trong quá khứ để đưa ra quyết định sáng suốt.

1.2. Đa dạng hóa

Lĩnh vực lan rộng: Đầu tư vào nhiều lĩnh vực và ngành khác nhau để giảm tác động của các vấn đề trong một lĩnh vực.

Phân bổ tài sản đa dạng:  Đa dạng hóa danh mục đầu tư không chỉ giới hạn ở cổ phiếu mà còn bao gồm trái phiếu, quỹ đầu tư bất động sản (REITs), và thậm chí là tiền điện tử hoặc hàng hóa, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Toàn cầu hóa: Đầu tư vào các khu vực hoặc quốc gia khác nhau để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các sự kiện tại khu vực đó.

Quy mô công ty khác nhau: Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách bao gồm cổ phiếu của các công ty với quy mô thị trường khác nhau - từ công ty lớn cho đến công ty nhỏ và vừa, mỗi loại có những đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau.

Tiêu chí định lượng: Lựa chọn cổ phiếu dựa trên các chỉ số tài chính cụ thể như P/E thấp, giá trị sổ sách cao, và dòng tiền mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo sự đa dạng trong lựa chọn.

Luôn theo dõi: Đa dạng hóa không phải là quyết định một lần; nó cần được giám sát và tái cân bằng liên tục khi thị trường thay đổi.

Đầu tư giá trị định lượng nhằm mục đích cân bằng lợi nhuận tiềm năng và quản lý rủi ro bằng cách đa dạng hóa và đánh giá rủi ro. Kết hợp những yếu tố này giúp tạo ra một chiến lược đầu tư ổn định và có khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.

1.3. Ví dụ thực tế và trường hợp nghiên cứu

Warren Buffett và Berkshire Hathaway

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất, đã áp dụng thành công các nguyên tắc đầu tư giá trị định lượng trong nhiều thập kỷ. Công ty của ông, Berkshire Hathaway, đã hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách kết hợp các tỷ số tài chính và phân tích định tính.

Warren Buffett và công ty của ông, Berkshire Hathaway, đã minh họa một trong những ví dụ điển hình nhất về chiến lược đầu tư giá trị thông qua khoản đầu tư vào Coca-Cola. Vào năm 1988, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Coca-Cola, đầu tư khoảng 1 tỷ USD để nắm giữ 7% cổ phần của công ty. Đến cuối năm 2020, giá trị của khoản đầu tư này đã tăng lên hơn 20 tỷ USD, thể hiện một mức tăng trưởng ấn tượng, tương đương với sự tăng gấp hai mươi lần trong khoảng ba thập kỷ. Khi tính cả thu nhập từ cổ tức, tỷ suất sinh lời hàng năm của khoản đầu tư này ước tính vào khoảng 10%, điều này càng làm tăng thêm giá trị đầu tư do Coca-Cola luôn duy trì việc trả cổ tức một cách đều đặn.

Sự thành công của khoản đầu tư này có thể được quy cho một số yếu tố quan trọng:

Thứ nhất, khả năng của Buffett trong việc nhìn thấy tiềm năng lâu dài của Coca-Cola, bất chấp sự chú ý quá mức của thị trường vào những sai lầm ngắn hạn của công ty, đặc biệt là sau sự cố “New Coke”. Ông nhận ra giá trị bền vững của thương hiệu Coca-Cola và dòng sản phẩm được yêu thích toàn cầu.

Thứ hai, sự mở rộng không ngừng của Coca-Cola ra thị trường quốc tế cùng với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm của họ, không chỉ giới hạn ở đồ uống có đường, đã thúc đẩy tăng trưởng tổng thể và lợi nhuận của công ty. Khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và thực hiện các chính sách thân thiện với cổ đông, như việc trả cổ tức đều đặn, cũng là những yếu tố chính góp phần vào thành công của khoản đầu tư này.

Sự tăng trưởng vững chắc trong giá cổ phiếu của Coca-Cola qua nhiều năm đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển tổng thể của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, và khẳng định vị thế của Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại. Khoản đầu tư vào Coca-Cola của Buffett cung cấp một nghiên cứu điển hình giá trị về việc kết hợp phân tích định lượng và định tính trong đầu tư giá trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn xa trông rộng và đánh giá doanh nghiệp dựa trên giá trị cốt lõi và tiềm năng tăng trưởng lâu dài.


Cổ phiếu ròng của Ben Graham

Benjamin Graham, thường được coi là “cha đẻ của đầu tư giá trị”, đã đưa ra nhiều nguyên tắc và chiến lược đầu tư đã trở thành cơ sở cho hàng thế hệ nhà đầu tư sau này. Một trong những chiến lược nổi tiếng nhất của ông là phương pháp đầu tư vào “cổ phiếu ròng” (Net-Net Investing). Phương pháp này tập trung vào việc mua cổ phiếu của các công ty đang giao dịch dưới giá trị tài sản ròng hiện tại (NCAV - Net Current Asset Value).

NCAV được tính bằng cách lấy tổng tài sản lưu động trừ đi tổng nợ phải trả. Graham tìm kiếm các công ty mà giá cổ phiếu của họ giao dịch dưới 2/3 giá trị NCAV. Ông tin rằng, việc mua cổ phiếu với giá thấp hơn đáng kể so với NCAV sẽ cung cấp một biện pháp an toàn cho nhà đầu tư.

Hình 1.1: Hiệu suất lịch sử của chiến lược đầu tư “Net-Net Investing” của Benjamin Graham trên các khu vực khác nhau từ năm 1985 đến năm 2007

Chiến lược net-net không chỉ có tác dụng ở cấp độ toàn cầu mà còn có tác dụng trong các khu vực (mặc dù ở các mức độ khác nhau). Ví dụ, mạng lưới hoạt động tốt hơn thị trường lần lượt là 18%, 15% và 6% ở Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu.


2. Hạn chế của đầu tư giá trị định lượng

Đầu tư giá trị định lượng mang lại một số lợi thế nhưng cũng có những hạn chế. Điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế này để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Mặc dù còn một số những hạn chế nhưng phương pháp đầu tư giá trị định lượng vẫn là một cách tiếp cận có giá trị đối với nhiều nhà đầu tư. Điều quan trọng là phải nhận ra những hạn chế này và bổ sung các chiến lược định lượng bằng phân tích định tính và hiểu biết rộng hơn về thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.


3. Cách khắc phục những hạn chế của đầu tư giá trị định lượng


Nhìn chung, đầu tư giá trị định lượng là phương pháp tiếp cận đầu tư hiệu quả, dựa trên việc phân tích dữ liệu để tìm ra các tài sản bị định giá thấp. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích như tính khách quan và quyết định đầu tư có hệ thống, phương pháp này không tránh khỏi những hạn chế và rủi ro. Sự thành công trong đầu tư giá trị định lượng yêu cầu nhà đầu tư không chỉ có kiến thức và kỹ năng phân tích, mà còn cần một cách tiếp cận cấu trúc tốt, tầm nhìn dài hạn, và khả năng linh hoạt điều hướng trong môi trường tài chính đầy biến động. Điều quan trọng là phải áp dụng một cách tiếp cận cân bằng, kết hợp cả phân tích định lượng và định tính, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.


Tài liệu tham khảo

Picture Perfect Portfolios. (2024). "Buffett's Investment in Coca-Cola: A Case Study." https://pictureperfectportfolios.com/buffetts-investment-in-coca-cola-a-case-study/#google_vignette.

Alpha Architect. (2021). "Ben Graham's Net Current Asset Value (Net-Net) Strategy." https://alphaarchitect.com/2021/01/ben-grahams-net-current-asset-value-net-net-strategy/

QuantInsti. (2023). "Quantitative Value Investing Strategy in Python." https://blog.quantinsti.com/quantitative-value-investing-strategy-python/Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

16/04/2024

Overfitting là gì? Làm thế nào để tránh Overfitting trong đầu tư chứng khoán?

Lĩnh vực đầu tư thuật toán đang ngày càng phổ biến trong ngành tài chính, với các nhà đầu tư áp dụng các chiến lược và kỹ thuật tiên tiến ...

13/04/2024

Mẫu hình đáy mở rộng là gì? Mẫu hình này được sử dụng như thế nào?

Mẫu hình đáy mở rộng có thể được mô tả như một mẫu hình đảo chiều tăng giá. mẫu hình này được hình thành bởi hai đường phân kỳ đối ...

12/04/2024

Tổng hợp kho dữ liệu trên nền tảng QM Platform 

Nền tảng QM Platform là một nền tảng đầu tư định lượng trên thị trường chứng khoán, được thiết kế nhằm đem lại công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng ...

10/04/2024

24 Khái niệm thống kê trong Khoa học dữ liệu

Trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, việc nắm vững các khái niệm thống kê cơ bản là yếu tố then chốt để áp dụng các phương pháp phân tích ...

25/03/2024

Cách lấy dữ liệu từ Tradingview bằng thư viện Tvdatafeed

Tiếp nối 2 phần trước về cách lấy dữ liệu lịch sử từ thị trường chứng khoán Việt Nam bằng VNQuant và Vnstock. Bài viết này sẽ giới thiệu một ...

22/03/2024

[P1] Chiến lược của các quỹ phòng hộ định lượng

Các quỹ phòng hộ định lượng là các công ty đầu tư sử dụng các mô hình toán học và thống kê tiên tiến cũng như các thuật toán máy ...

Công Nghệ Tài Chính QM Capital
QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
©2023 All right reserved
Về đầu trang